Oirschot in Beweging

  • 25-03-2017
img-theme

25 maart 2017  Beweegdag 65+

Zelf zorgen dat u gezond blijft.  Van een zorgstaat gingen we naar een participatiestaat. Minder geld voor zorg en meer verantwoordelijkheid voor de burger zelf. De gemeente Oirschot gaat daarbij helpen via de beweegdag voor alle 65 tot 80-jarigen uit Oirschot. Een initiatief dat uitgevoerd gaat worden door Oirschot in Beweging. Over de brief die een dezer dagen bij 3500 Oirschottenaren op de deurmat valt, spraken we met Jolanda Cremers en Corné Boot.

Samen met Robin en Louis van Overdijk vormen zij, als ervaringsdeskundigen de werkgroep van Oirschot in Beweging. Zijdelings ondersteunt door Hockeyclub Oirschot die als partner de seniorensport wil stimuleren.

Voor wie is deze dag bedoeld?

Voor alle actieve en inactieve senioren van Oirschot. Een unieke kans om meer te bewegen of een start te maken daarmee. Bovendien bieden we eenzame mensen de kans om nieuwe contacten te leggen en samen met anderen te bewegen.

Wat is het doel van de Beweegdag 65+?

Het doel is om mensen te stimuleren om te sporten en/of te bewegen. Sporten en bewegen hebben een positieve invloed op je lichaam, je gezondheid, je fitheid en je welbevinden.

Wat houd de beweegdag in?

Om mensen te stimuleren en aan te zetten tot bewegen moeten we allereerst een aantal dingen weten en meten. Daarom ontvangt men een vragenlijst en wordt een fitheidstest gedaan. Hierbij meten we de lenigheid, de spierkracht, het uithoudingsvermogen en het reactievermogen, kijken we naar de oog/hand coördinatie, bepalen we de BMI (je gewicht in verhouding tot je lichaamslengte) en wordt door een arts de bloeddruk gemeten.

Daarna krijgt iedereen een persoonlijk gesprek en een beweegadvies op maat. Afgestemd op de eigen situatie.

Sommigen gaan hier direct mee aan de slag en anderen kiezen voor een programma van zes bijeenkomsten waarin men kennis kan maken met verschillende manieren van bewegen. Omdat het hele traject op maat is, hangt het aanbod af van de voorkeuren van de groep mensen. We gaan samen bewegen om te kijken wat de mogelijkheden voor eenieder zijn. Je kan denken aan wandelen, nordic walking of een kennismaking met de sportschool.

Aan het einde van de zes weken zullen mensen doorstromen naar wat er al is. Hierbij kan je denken aan Oirschotse verenigingen, maar ook aan bestaande wandelclubjes of initiatieven van buurtvereniging of KBO. Een stap die laagdrempelig wordt, doordat mensen hem samen nemen. De één stimuleert de ander.

Is dit programma geschikt voor iedereen?

Dat is wel ons streven. Senioren met een achterstand van het bewegingsapparaat zullen door de bewegingsagoog Bent Frencken van Corpus Novum extra ondersteund worden om op een gemiddeld niveau te komen.

Graag nodigen we alle senioren in Oirschot uit om zich in te schrijven. De basis van bewegen is plezier en hierbij willen wij u helpen. Een fitter lichaam draagt bij aan een betere gezondheid en welbevinden.

Iedere sportvereniging, buurtvereniging, sportaccommodatie en eerstelijns zorg wordt aangeschreven om te kijken naar het aanbod en de mogelijkheden voor deze doelgroep. Mochten er initiatieven zijn die passen bij deze doelgroep en waarvan wij niet op de hoogte zijn, dan nodigen wij u graag uit om uw activiteiten door te geven aan Jolanda Cremers via het e-mailadres: sport@oirschot.nl

Om de testdag goed te laten verlopen, moeten we een beroep doen op een bijdrage van vrijwilligers, dus mocht u zich geroepen voelen, dan heten wij u welkom. Aanmelden hiervoor kan ook via sport@oirschot.nl

Een sportief aanbod van de gemeente en het gemotiveerde team van Oirschot in Beweging. Hier bent u in vertrouwde handen. Voor een mooi en gezond leven!

Deel het bericht:

Reageer: